Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Macroeconomics effects of aid: Literature review and methodological framework

Working Paper 6. Januari 1994.

Rapportförfattare:
Howard White