Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Macroeconomics effects of aid: Literature review and methodological framework

Working Paper 6. Januari 1994.

Howard White.