Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Sweden’s Assistance to Poland: An Overview Evaluation

Working Paper 33. Augusti 1994.

Marian Radetzki.