Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Sweden’s Assistance to Poland: An Overview Evaluation

Working Paper 33. Augusti 1994.

Rapportförfattare:
Marian Radetzki