Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1995

Working Paper 33 Sweden’s Assistance to Poland: An Overview Evaluation