Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Links Between Development Assistance and Donor Country Exports – the Case of Sweden

Rapport 1. Departementsserien 1994:58. Mars 1994.

Rapportförfattare:
Thomas Andersson och Håkan Hellström