Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

The Macroeconomics of Aid: Case studies of four countries

Rapport 7. Departementsserien 1994:115. Augusti 1994.

Rapportförfattare:
Howard White (red.)