Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Swedish Country Cooperation Strategy with Guatemala 2008-2012

Rapport 2012:5.