Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Swedish Country Cooperation Strategy with Guatemala 2008-2012

Rapport 2012:5.

Rapportförfattare:
Sofia Westberg, David Scott och Kjerstin Andersson och Karin Metell Cueva