Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Evaluering av det svenska näringslivsstödet till Östeuropa med särskild tonvikt vid kunskapsöverföringsaspekter

Working Paper 22. September 1994.

Rapportförfattare:
Leif Grahm