Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluering av det svenska näringslivsstödet till Östeuropa med särskild tonvikt vid kunskapsöverföringsaspekter

Working Paper 22. September 1994.

Leif Grahm.