Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning, Klimat och miljö Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Evaluation of Sweden´s Implementation of the Paris Declaration

Rapport 2010:6.

Rapportförfattare:
Robert Keller, Sara Ulväng Flygare och Lennart Widell