Underlag för biståndets styrning och inriktning Klimat och miljö Regeringskansliet

Sveriges internationella miljösamarbete – Nya mål och nya möjligheter

Statens offentliga utredningar 1990:88.

Slutbetänkande av utredningen om Sveriges internationella miljösamarbete.