Rapport från EBAs företrädare Jämställdhet, Utbildning och forskning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Gender equality in and through education

Rapport 2010:9.

Rapportförfattare:
Pia Karlsson, Martin Sjöstedt och Carolina Johansson Wennerholm