Underlag för biståndets styrning och inriktning Demokrati och mänskliga rättigheter Regeringskansliet

Utvecklingssamarbete på rättsområdet

Statens offentliga utredningar 1998:86 och 1999:32.

Delbetänkande och slutbetänkande av Kommittén för utvecklingssamarbete på rättsområdet.