Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Graduating from Aid: Korea and Taiwan

Working Paper 1998:5.

Rapportförfattare:
Stephan Haggard