Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Graduating from Aid: Korea and Taiwan

Working Paper 1998:5.

Stephan Haggard.