Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Studier av biståndet – Slutrapport från Kommittén för analys av utvecklingssamarbetet

Rapport 8. Departementsserien 1994:137. November 1994.