Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Studier av biståndet – Slutrapport från Kommittén för analys av utvecklingssamarbetet

Rapport 8. Departementsserien 1994:137. November 1994.