Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Studies Series 1998:1.

Dani Rodrik.