Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Studies Series 1998:1.

Rapportförfattare:
Dani Rodrik