Underlag för biståndets styrning och inriktning Ekonomisk utveckling Regeringskansliet

Kommersiellt och handelspolitiskt utvecklingsbistånd

Statens offentliga utredningar 1963:37

Rapport utgiven av en arbetsgrupp inom beredningen för internationella biståndsfrågor.