Underlag för biståndets styrning och inriktning Offentlig förvaltning Regeringskansliet

U-lands- och biståndsinformation

Statens offentliga utredningar 1988:19.

Betänkande avgivet av utredningen om u-lands och biståndsinformation.