Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Mutual accountability in practice – The case of Mozambique

Rapport 2012:6.

Rapportförfattare:
Peter Sjöberg, Kjerstin Andersson, Johanna Lindström och Annika Magnusson