Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Den svenska utvecklingshjälpens administration

Statens offentliga utredningar 1961:22.

Betänkande avgivet av administrationsutredningen för biståndet till utvecklingsländerna.