Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringen/Regeringskansliet

Den svenska utvecklingshjälpens administration

SOU 1961:22

Betänkande avgivet av administrationsutredningen för biståndet till utvecklingsländerna.