Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Utvärdering av utvärderingar – en analys av kvaliteten hos ett urval rapporter från SADEV

Rapport, 2012.

Utvärdering beställd av Utrikesdepartementet. genomförd av Kim Forss, Andante – tools for thinking AB.