Rapport från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Assessing Civil Society Outcomes: The case of Moldovan CSOs supported by Sida

Rapport 2007:2.

Rapportförfattare:
Karin Dawidson och Inger Wikström