Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Consequences and Management of Capital Inflows: Lessons for Sub-Saharan Africa

Studies Series 1998:2.

Guillermo A. Calvo och Carmen M. Reinhart.