Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1995

Working Paper 17 The Macroeconomic Effects of Aid in Guinea-Bissau