Rapport från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt, Jämställdhet Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Projekt FN Resolution 1325 – Utvärdering av Folke Bernadotteakademins kursverksamhet för jämställdhet

Rapport 2010:8.

Rapportförfattare:
Eva-Marie Kjellström och Sofia Westberg