Rapporter från EBAs företrädare Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Diversified Future. An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Studies Series 1999:3.

Kjell J Havnevik och Mats Hårsmar.