Rapport från EBAs företrädare Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

The Diversified Future. An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Studies Series 1999:3.

Rapportförfattare:
Kjell J Havnevik och Mats Hårsmar