Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Organisational Learning in Development Co-operation: How Knowledge is Generated and Used

Working Paper 1998:3.

Kim Forss, Basil Cracknell och Nelly Strömquist.