Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Organisational Learning in Development Co-operation: How Knowledge is Generated and Used

Working Paper 1998:3.

Rapportförfattare:
Kim Forss, Basil Cracknell och Nelly Strömquist