Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Dialogue in Pursuit of Development

Studies Series 2003:2.

Rapportförfattare:
Jan Olsson och Lennart Wohlgemuth (red.)