Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

The Macroeconomics of Aid in Nicaragua

Working Paper 20. Augusti 1994.

Rob Vos och Sara Johansson.