Rapporter från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Decentralisation and Democratic Governance. Experiences from India, Bolivia and South Africa

Studies Series 2003:3.

Axel Hadenius (red.).