Styr- och policydokument Jämställdhet Regeringskansliet

Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

Regeringens proposition 1995/96:153.