Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation of Swedish Development Co-operation with Tanzania

Rapport 5. Departementsserien 1994:113. Augusti 1994.

Arne Bigsten, Chris Adams, Paul Collier, Eva Julin och Steve O’Connell.