Rapporter från EBAs företrädare Övrigt Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation of Swedish development Co-operation with Guinea-Bissau

Working Paper 16. Juni 1994.

Dag Ehrenpreis och Arne Ström, SIDA.