Rapport från EBAs företrädare Övrigt Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Evaluation of Swedish development Co-operation with Guinea-Bissau

Working Paper 16. Juni 1994.

Rapportförfattare:
Dag Ehrenpreis och Arne Ström, SIDA