Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

En översyn av det svenska stödet till Murmanskområdet inom ramen för samarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 31. September 1994.

Rapportförfattare:
Karin Metell och Enrique Ganuza