Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av det svenska stödet till Murmanskområdet inom ramen för samarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 31. September 1994.

Karin Metell och Enrique Ganuza.