Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Lär sig Sida mer än förr? En jämförande studie av attityderna till lärande inom Sida idag och för tjugo år sedan

Rapport 2008:1.

Rapportförfattare:
Anna Krohwinkel-Karlsson