Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa

Rapport 9. Departementsserien 1994:134. December 1994.

Rapportförfattare:
Claes Sandgren och Per Johan Svenningsson