Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Utrikesförvaltning i världsklass

Statens offentliga utredningar 2010:32 och 2011:21.

Delbetänkande och slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen.