Rapport från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Sidas insatsberedning och uppföljning av stöd till rättsskipning i samband med försoningsprocesser

Rapport 2010:1.

Rapportförfattare:
Therese Brolin, Bengt Grude, Agne Sandberg och Inger Wikström Öbrand