Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Incentivies and Aid Dependence

Working Paper 1998:1.

Karl. R. Pedersen.