Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Incentivies and Aid Dependence

Working Paper 1998:1.

Rapportförfattare:
Karl. R. Pedersen