Underlag för biståndets styrning och inriktning Ekonomisk utveckling Regeringskansliet

Sveriges utvecklingssamarbete på industriområdet

Statens offentliga utredningar 1977:77.

Betänkande av 1977 års industribiståndsutredning.