Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Reaping the Fruits of Evaluation? An evaluation of management response systems within aid organisations

Rapport 2008:7.

Rapportförfattare:
Sara Bandstein och Erik Hedblom