Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

What Determines the Choice of Aid Modalities? – A framework for assessing incentive structures

Rapport 2007:4.

Rapportförfattare:
Sara Bandstein