Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

What Determines the Choice of Aid Modalities? – A framework for assessing incentive structures

Rapport 2007:4.

Sara Bandstein.