Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

En översyn av suveränitetsstöd till Baltikum

Working Paper 36. November 1994.

Rapportförfattare:
Per Johan Svenningsson