Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av suveränitetsstöd till Baltikum

Working Paper 36. November 1994.

Per Johan Svenningsson.