Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Den svenska utvecklingshjälpen – Expertrekrytering och stipendiatmottagning

Statens offentliga utredningar 1961:50.

Betänkande avgivet av administrationsutredningen för biståndet till utvecklingsländerna.