Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

International Labour Standards – A Conference report

Studies Series, 2003. Konferensrapport och introducerande kapitel.

Rapportförfattare:
Göte Hansson, Kaushik Basu, Henrik Horn, Lisa Román och Judith Shapiro (red.).