Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

International Labour Standards – A Conference report

Studies Series, 2003. Konferensrapport och introducerande kapitel.

Göte Hansson.

Kaushik Basu, Henrik Horn, Lisa Román och Judith Shapiro (red.).