Nyhetssymbol Aktuellt

EBA-podden

Biståndets resultat – Hur vet vi vad som funkar?

Kunskaper om huruvuda målen med biståndet har uppnåtts, och vad som fungerat och inte fungerat, är helt fundamentala. Det är mycket som står på spel - många miljarder i skattemedel, men framför allt minskad fattigdom och förtryck i världen. Men vad är resultat inom biståndet? Vad finns det för information och hur får man fram den? Uppfyller Sidas och regeringens resultatredovisning sina syften och vilka är förbättringsmöjligheterna?
Publicerat 22 juli 2024 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Ny EBA-rapport visar att transparens är mer än tillgång till data

En ny EBA-rapport ger en detaljerad bild av det svenska biståndets transparensarbete och pekar på områden där förbättringar kan göras. Den visar också att transparens förutsätter anpassningar utifrån vad en användare faktiskt behöver för typ av information för att uppnå sitt syfte.
Publicerat 1 juli 2024 – Läs mer
Rapport

Vad säger Sidas årsredovisning om biståndets resultat?

En korrekt redovisning av biståndets resultat är viktig för att förstå om det svenska biståndet bidrar till dess övergripande mål, att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Markus Burman har i sin rapport granskat de kvantitativa resultatexempel på sysselsättningsområdet som Sida redovisat i sina årsredovisningar för år 2021 och 2022. Han finner en ofta bristfällig överensstämmelse mellan originalkällan och det resultat som rapporteras.
Publicerat 24 juni 2024 – Läs mer
EBA-podden

Synergier mellan handel och bistånd – hur funkar det?

Regeringen lägger stor vikt vid synergier mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken. Ett handelsrelaterat bistånd ska lyfta människor ur fattigdom genom jobb och utveckling, men det ska också främja svensk handelspolitik. Vad vet vi om hur dessa två olika målsättningar kan uppnås i biståndet? I detta avsnitt av EBA-podden diskuterar Johanna Brismar Skoog, UD, Karolina Zurek, Sida och Sara Johansson de Silva, fristående konsult och tidigare ledamot i EBA, vad som fungerar och vilka utmaningar som finns på området.
Publicerat 19 juni 2024 – Lyssna på avsnittet
Aktuellt

Seminarier om bistånd i Almedalen

Under Almedalsveckan på Gotland 25 till 28 juni kommer EBA att medverka i tre seminarier på temat bistånd: Går det att mäta kvalitet i svenskt bistånd? Migration och internationellt bistånd - hur hänger det ihop? Vad får vi för skattepengarna? Hur utvärderas reformer i den skattefinansierade välfärden?
Publicerat 17 juni 2024 – Läs mer
Film

Se seminariet om Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia

Se inspelningen av seminariet om hur vi kan säkerställa hållbara långsiktiga resultat av biståndsinsatser i fattiga och fragila länder utifrån lärdomarna av Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia. På seminariet presenteras...
Publicerat 11 juni 2024 – Läs mer
Rapport

Ny utvärdering av svenskt utvecklingssamarbete med Liberia

Idag lanseras rapporten "The Long and Winding Road: Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation with Liberia". Där utvärderas svenskt utvecklingssamarbete med Liberia under åren 2003–2020. Rapporten sammanfattar också de viktigaste lärdomarna inför framtida utvecklingssamarbeten.
Publicerat 11 juni 2024 – Läs mer
Utlysningar

Inbjudan till utvärdering av Sidas arbete med multidimensionella fattigdomsanalyser

EBA bjuder in forskare och utvärderare att lämna förslag till en utvärdering av Sidas arbete med multidimensionella fattigdomsanalyser. Syftet med utvärderingen är att bedöma om, och i vilken utsträckning, svenskt bilateralt bistånd medvetet påverkas av, eller styrs mot, fattigdomsminskande insatser utifrån multidimensionella fattigdomsanalyser.
Publicerat 31 maj 2024 – Läs mer
Film

Se seminariet Global Development and the Middle-Income Trap

En majoritet av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Se seminariet där Indermit Gill från Världsbanken diskuterar hur medelinkomstländer kan uppnå ekonomisk, social och ekologisk effektivitet tillsammans med Norman Loayza, Global Indicators Group; Elina Scheja, Sida; Haishan Fu, Världsbanken: Torbjörn Becker, Stockholm Institute of Transition Economies och Mats Hårsmar, Expertgruppen för biståndsanalys.
Publicerat 29 maj 2024 – Läs mer
EBA-podden

Stöd till lokala aktörer i humanitära kriser

Lokala och nationella aktörer är de första som kan agera i humanitära kriser och är dessutom centrala i fråga om ett långsiktigt engagemang. Ändå är de strukturellt marginaliserade av det internationella humanitära systemet. I detta avsnitt av EBA-podden diskuterar Sofia H Karlsson, UD, Anna Rahm, Sida och Johan Schaar, tidigare vice ordförande i EBA, vikten av att arbeta med lokala organisationer inom humanitärt bistånd. Vad har vi lyckats med och vilka utmaningar kvarstår?
Publicerat 24 maj 2024 – Lyssna på avsnittet
Intervju

Jobbar i allt starkare motvind för barns och kvinnors rättigheter

”I en tid av desinformation är det oerhört viktigt med underbyggd kunskap.” Åsa Regnér, generalsekreterare för Rädda Barnen är från 1 april ny ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys. Hon verkar dagligen för att förbättra barns och kvinnors rättigheter i världen och har erfarenheter från såväl regeringen som FN. Läs mer om Åsa och hur hon ser på sin roll i EBA.
Publicerat 21 maj 2024 – Läs mer
Aktuellt

Politiska röster i tider av demokratisk tillbakagång

Den 16 maj anordnade EBA ett seminarium där Adea Gafuri, Elizaveta Kopacheva och Valeriya Mechkova presenterade och diskuterade sina avhandlingar inom området politisk representation och möjligheter att motverka demokratisk tillbakagång.
Publicerat 17 maj 2024 – Läs mer
Seminarium

Utvecklingssamarbete i medelinkomstländer?

En majoritet av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Vilken roll har utvecklingssamarbetet i denna kategori av länder och vilken roll bör det ha? Den 27 maj anordnar SITE, Världsbanken, Sida och EBA ett kunskapsevent med titeln "Global Development and the Middle-Income Trap".
Publicerat 13 maj 2024 – Läs mer
Rapport

Rapport om acceptansen för grön omställning i Kenya, Tanzania och Uganda

Det finns mycket lite kunskap om acceptansen för grön omställning i låg- och medelinkomstländer. Denna studie ger ny kunskap om allmänhetens stöd för koldioxidskatter och avskaffandet av subventioner på fossila bränslen i tre östafrikanska länder, där utbredd fattigdom och korruption bidrar till lågt förtroende för politiska institutioner.
Publicerat 8 maj 2024 – Läs mer
Intervju

”Jag vill bidra till en demokratisk förankring av biståndet”

EBAs expertgrupp har från 1 april tre nya ledamöter. En av dem är Katarina Tracz, analytiker inom säkerhets- och försvarsfrågor och rådgivare inom strategisk kommunikation. Katarina berättar om sina förväntningar på EBA och sina tankar om vad hon kan bidra med som medlem av expertgruppen.
Publicerat 6 maj 2024 – Läs mer
Intervju

En nörd med försvarsvilja och prioritering som nyckelord

EBAs arbete styrs av en expertgrupp som fattar beslut om inriktningen och vilka studier som ska göras. Expertgruppen har från 1 april tre nya ledamöter. En av dem är Jenny Deschamps-Berger, chef för Avdelningen för analysstöd, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Här berättar hon om sig själv och om att vara en del av EBA.
Publicerat 2 maj 2024 – Läs mer
Underlagsrapport

Aid for Trade: En forskningsöversikt med rekommendationer för svenskt bistånd

Regeringen lägger stor vikt vid synergier mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken. Men vad vet vi om effektiviteten i handelsrelaterat bistånd (Aid for Trade), vilka är möjligheterna och vilka är riskerna? För att få svar på de frågorna har EBA gett Ari Kokko, professor, Handelshögskolan i Köpenhamn och Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium i uppdrag att ta fram en sammanfattning av kunskapsläget från forskning tillsammans med ett antal möjliga handelsrelaterade prioriteringar och insatser för det svenska biståndet.
Publicerat 29 april 2024 – Läs mer
Seminarium

Välkommen till ett seminarium om demokrati och autokratisering!

2024 kommer gå till historien som ett supervalår. Aldrig har så många människor haft möjlighet att göra sina demokratiska röster hörda som i år. Samtidigt befinner vi oss mitt i vad som har kallats en ”demokratisk tillbakagång”, där allt fler länder övergår till ett autokratiskt styrelseskick. Vad kan biståndet göra för att förbättra möjligheten för ökad demokratisering, och vilka förutsättningar krävs för att medborgare i semi-autokratiska länder ska kunna återta den politiska makten?
Publicerat 24 april 2024 – Läs mer

Tre nya ledamöter och en vice ordförande i EBA

Expertgruppen har från 1 april tre nya ledamöter: Jenny Deschamps-Berger, chef för Avdelningen för analysstöd, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan; Åsa Regnér, generalsekreterare för Rädda Barnen och Katarina Tracz, vd och grundare av Solomós Communications. Malin Oud som är expertgruppsledamot sedan ett år tillbaka förordnades samtidigt till vice ordförande för expertgruppen.
Publicerat 19 april 2024 – Läs mer
Lediga jobb

EBA söker utredningssekreterare

Vill du bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering och goda kunskaper i utvärderingsmetod? Är du analytisk, kreativ och sätter värde i att bidra till gemensamma resultat? Arbetet som utredningssekreterare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) innebär bland annat att initiera och projektleda studier av relevans för det svenska internationella biståndet. Tjänsten är ett tvåårigt vikariat.
Publicerat 17 april 2024 – Läs mer

Se seminariet om stöd till lokala aktörer i efterhand

På seminariet presenterade tre av författarna: Sophia Swithern, Charlotte Lattimer och Teddy Atim, sin forskning och resultaten från utvärderingen av hur Sverige har tillämpat lokaliseringsagendan, Supporting Local Actors for a...
Publicerat 15 april 2024 – Läs mer

Hur stärka rättsstatens principer med hjälp av bistånd?

I samband med att generalsekreteraren för International Development Law Organization (IDLO), Jan Beagle besökte Sverige ordnade EBA – tillsammans med Sida och UD – ett rundabordssamtal om biståndets möjligheter att stärka rättsstatens principer.
Publicerat 12 april 2024 – Läs mer
Rapport

Ny utvärdering av stöd till lokala aktörer i humanitära kriser

Lokala och nationella aktörer är de första som kan agera i humanitära kriser och är dessutom centrala i fråga om ett långsiktigt engagemang. Ändå är de strukturellt marginaliserade av det internationella humanitära systemet. På World Humanitarian Summit 2016 undertecknade Sverige, tillsammans med 66 andra länder, the Grand Bargain. Där utlovades stöd till lokala aktörer i form av resurser och stöd i ledarskap, leverans och kapacitet. Men sedan dess har mycket lite förändrats.
Publicerat 9 april 2024 – Läs mer
Årsrapport

Ukrainabiståndet och dess utmaningar

Sverige är en av många aktörer som stöder Ukraina. Utmaningarna är också unikt många – stöd för att både försvara och hålla i gång ett land under pågående krig, stöd till återuppbyggnad på kort och lång sikt, stöd för att driva på reformer för ett EU-närmande och motverka korruptionen.
Publicerat 3 april 2024 – Läs mer
Årsrapport

25 mars överlämnade ordförande Torbjörn Becker och kanslichef Jan Pettersson EBAs årliga rapport till statssekreterare Diana Janse

De senaste åren har lärt oss att förhållanden kan förändras grundligt och snabbt. Pandemi, krig, klimatförändringar och extremhändelser ändrar förutsättningarna för biståndet. Vad som kommer härnäst vet vi inte. Men vi vet att biståndets aktörer inom regering, UD, Sida och civilsamhällets organisationer, ständigt måste lära och lära om.
Publicerat 25 mars 2024 – Läs mer
EBA-podden

Redo för nästa pandemi – lärdomar från hiv och covid

I detta avsnitt av EBA-podden pratar vi om pandemier och epidemier och biståndets roll. Vilka lärdomar kan vi dra av det långa hiv-biståndet och den senaste covid-pandemin. Númi Östlund från EBA talar med två experter på folkhälsa och bistånd: Malin Ahrne, utredningssekreterare på EBA och Anders Tegnell, statsepidemiolog under covid-pandemin och nu senior rådgivare på Folkhälsomyndigheten.
Publicerat 19 mars 2024 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Lärdomar från 40 år av hiv-respons

De första fallen av AIDS uppträdde i slutet av 1970-talet och sjukdomen utvecklades snabbt till en internationell epidemi under 80-talet. Sverige var ett av de länder som tidigt anslöt sig till den internationella insatsen för att bekämpa sjukdomen. Hur den svenska hiv-responsen har utvecklats och vilka lärdomar vi tar med oss från 40 års arbete kan du läsa om i EBA-rapporten The Swedish Aid Response to the HIV Epidemic: An Overview.
Publicerat 19 mars 2024 – Läs mer

Ger jämställdhetsarbetet resultat?

Globalt sett har kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter mött ett allt starkare motstånd de senaste åren. I svenskt bistånd är jämställdhet sedan länge en prioriterad fråga och en viktig del är arbetet för främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men ger jämställdhetsarbetet resultat?
Publicerat 6 mars 2024 – Läs mer

Hur kan biståndet främja efterlevnaden av rättsstatens principer?

Enligt World Justice Projects index är efterlevnaden av rättsstatens principer på global tillbakagång för sjätte året i rad. Detta innebär även att respekten för mänskliga rättigheter och demokratins grunder sätts under ytterligare hot. Detta var ämnet för ett rundabordssamtal anordnat av EBA, i samarbete med Sida och utrikesdepartementet.
Publicerat 23 februari 2024 – Läs mer
EBA-podden

Uppdraget: att skapa 600 miljoner nya jobb

I det här avsnittet diskuterar vi en av regeringens målsättningar i utvecklingspolitiken – att bekämpa fattigdom genom jobbskapande. Är ett fokus på sysselsättning nytt för svenskt bistånd och vilka utmaningar innebär det? Vad är det för skillnad mellan jobbskapande, sysselsättning och försörjningsmöjligheter och hur arbetar Sida med detta idag? Vi pratar också om möjligheterna att skapa hållbara jobb genom bistånd, utifrån behovet av hållbar sysselsättning för ytterligare 600 miljoner människor till år 2030. Medverkar gör Elisabet Montgomery, ämnesföreträdare för sysselsättning och marknadsutveckling på Sida och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.
Publicerat 19 februari 2024 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet

Frågor om biståndets resultat är ständigt aktuella. Vilka mål uppnås, vad fungerar var, för vem och på vilket sätt? Regeringens resultatrapportering till riksdagen är den enda helhetsbedömningen av det svenska biståndets samlade resultat. I denna EBA-rapport lyfter författarna fram behovet av ett omfattande utvecklingsarbete för en samlad, användarcentrerad och tillförlitlig resultatredovisning för Sveriges internationella bistånd.
Publicerat 24 januari 2024 – Läs mer
EBA-podden

Starten på ett paradigmskifte? Biståndets regleringsbrev 2024

Regleringsbrev är regeringens verktyg för att besluta den årliga inriktningen för sina myndigheter. I det här avsnittet diskuterar vi regleringsbreven inom biståndet, och vad de kan betyda för det svenska biståndet i år och framöver. Fokus i samtalet är regleringsbreven för Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA). Vad är de stora nyheterna för året, och vilka är de viktigaste uppdragen? Medverkar gör Jan Pettersson, kanslichef på EBA och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.
Publicerat 16 januari 2024 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Handel som drivkraft för utveckling

Välkommen till ett seminarium på temat handel och utveckling. Handel är en viktig del i att skapa möjligheter till hållbar och långsiktig utveckling. I regeringens reformagenda för biståndet knyts bistånd och handel tydligt...
Publicerat 12 januari 2024 – Läs mer
EBA-podden

Reformagenda för biståndet – en första läsning

Så har den kommit, regeringens reformagenda för biståndet. Under titeln Bistånd för en ny era: frihet, egenmakt och hållbar tillväxt presenterar regeringen riktningen för det svenska biståndet för kommande år. Men vad är det egentligen för beslut, och vad är de viktigaste innehållet? Vi gör en första analys av beslutet, och diskuterar vad det kan innebära för Sveriges bistånd.
Publicerat 15 december 2023 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Svensk utvecklingsforskning – dåtid, nutid, framtid

I detta specialavsnitt hör vi ett panelsamtal om svensk utvecklingsforskning, från ett tidigare EBA-seminarium. Samtalet tar bland annat upp hur svensk utvecklingsforskning utvecklats över åren och hur olika intressen och politikområden möts på området. En annan fråga som diskuterades var hur utvecklingsforskning kan komma att finansieras framöver.
Publicerat 14 december 2023 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Biståndet i budgeten för 2024

Regeringen har presenterat sitt budgetförslag för 2024, det viktigaste inriktningsbeslutet för det svenska biståndet närmaste året. I det här avsnittet pratar vi om budgetpropositionen – och vad den säger om det svenska biståndets framtid. Vi går igenom hur pengarna fördelas, hur utvecklingen ser ut för kommande år och vad som går att utläsa om politikens inriktning framöver. Och lite om vad regeringen säger om biståndets resultat 2022. Medverkar gör Jan Pettersson, kanslichef på EBA och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.
Publicerat 22 september 2023 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Den feministiska utrikespolitiken – revolution eller etikett?

Under åtta års tid, mellan 2014 och 2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik. Sverige var det första landet i världen att anta en feministisk utrikespolitik. Ett tiotal andra länder har sedan dess följt efter. Men Sverige blev också det första landet att avsluta sin feministiska utrikespolitik. Besluten har diskuterats brett, men tidigare har flera frågor varit obesvarade Vad innebar politiken i praktiken och vilka är de bestående effekterna av den, om några?
Publicerat 18 september 2023 – Lyssna på avsnittet
Rapport

More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy

Hur implementerades Sveriges feministiska utrikespolitik? EBA-rapporten "More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy" (EBA 2023:02) presenterar den första systematiska studien av implementeringen av Sveriges feministiska utrikespolitik. Den följer implementeringskedjan från regeringen till ambassader och myndigheter inom utrikespolitikens tre områden.
Publicerat 30 augusti 2023 – Läs mer
Seminarium

Den feministiska utrikespolitiken – etikett eller verklig förändring?

Välkommen till lanseringen av en ny EBA-rapport som undersökt den feministiska utrikespolitikens betydelse för jämställdhetsarbetet. Under seminariet den 31 augusti presenterar författarna rapporten och därefter följer ett panelsamtal om vilken förändring, om någon, som politiken innebar i praktiken.
Publicerat 6 juli 2023 – Läs mer
Utlysning

Hur har Sverige arbetat för stärkt kapacitet i fragila stater?

Expertgruppen för biståndsanalys välkomnar anbud för en utvärdering av Sveriges insatser för statsbyggande i fragila stater. Fokus ligger på hur svenska insatser ev. bidragit till stärkt kapacitet och förbättrad förmåga att leverera statlig service.
Publicerat 5 juli 2023 – Läs mer
Rapport

Inflytande i multilaterala biståndsorganisationer

Sverige är en viktig givare till det multilaterala systemet och arbetar för att uppnå bistånds- och utvecklingspolitiska mål genom betydande finansiellt stöd till multilaterala organisationer som Europeiska unionen, Förenta...
Publicerat 3 juli 2023 – Läs mer
EBA-podden

Svenskt inflytande i EU

EU är en av världens enskilt största biståndsgivare. EBA har låtit studera Sveriges inflytande under EU:s senaste budgetförhandlingar. Så vad vet vi om möjligheterna att påverka EU:s utvecklingspolitik? Hör Magnus Lundgren, docent vid Göteborgs universitet och Tomas Tobé, Europaparlamentariker och ordförande i EU-parlamentets utvecklingsutskott.
Publicerat 30 juni 2023 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Svenskt klimatbistånd: vad säger datan?

I maj 2023 antog den svenska regeringen en ny strategi för klimat, miljö och biologisk mångfald. I en ny underlagsrapport presenteras en analys av det svenska klimatbiståndet med hjälp av data som rapporterats till OECD och Openaid. Rapporten ger en första inblick i det svenska klimatbiståndet – inklusive finansieringskanaler, sektorer, mottagare och Sveriges olika partnerskap inom detta område.
Publicerat 26 juni 2023 – Läs mer
Lediga jobb

EBA söker kommunikationsansvarig

Är du stilistiskt och språkligt säker och en erfaren projektledare med kunskap om det svenska biståndet? Har du god förståelse för vad det innebär att arbeta med kommunikation i en statlig myndighet? Sök då tjänsten som kommunikationsansvarig senast måndag den 14 augusti 2023.
Publicerat 15 juni 2023 – Läs mer
EBA-podden

Betala för framgångsrikt bistånd – funkar det?

En form av bistånd som det pratas allt mer om är resultatbaserad finansiering – bistånd där pengarna betalas ut först efter att insatsen åstadkommit resultat. I detta avsnitt pratar vi om vad resultatbaserat bistånd egentligen är och om det är ett effektivt sätt att minska fattigdom?
Publicerat 14 juni 2023 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Resultatbaserad finansiering

Evidensen för att resultatbaserad finansiering är en effektiv biståndsform på nivån output, outcome och impact är blandad och motsägelsefull. Det gäller särskilt när man tar hänsyn till studiernas kvalitet. Sammantaget tycks...
Publicerat 23 maj 2023 – Läs mer
EBA-podden

Åter ur askan – hur kan Sverige bidra i Ukraina?

Kriget i Ukraina fortsätter med oförminskad styrka men redan nu planeras för en framtida återuppbyggnad. Veckans avsnitt handlar om hur Ukraina, givarländer och internationella aktörer brottas med allt från hur landet ska byggas upp igen och hur det ska finansieras till samordning och korruptionsutmaningar.
Publicerat 17 maj 2023 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Från pandemi till krig – hur står sig biståndet?

Fortsatt krig i Europa, ny regering och reformer aviserade inom biståndet. Vad är slutsatserna om biståndet idag och vilka är utmaningarna för framtiden? I detta avsnitt reflekterar EBAs ordförande och vice dito kring rekommendationerna i vår årsrapport samt spanar framåt.
Publicerat 3 maj 2023 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Social trygghet för världens fattiga: gör biståndet skillnad?

Mer än halva jordens befolkning saknar idag tillgång till sociala trygghetssystem eller socialförsäkring. Vad gör biståndet för att åtgärda detta? En ny EBA-rapport visar att det internationella biståndet bidragit till utbyggnaden av sociala trygghetssystem i fattiga länder.
Publicerat 28 april 2023 – Läs mer
Seminarium

Kan bistånd skapa trygghet för världens fattiga?

Trots en snabb utbyggnad av sociala trygghetssystem de senaste decennierna, saknar mer än halva jordens befolkning idag socialt skydd mot utanförskap och marginalisering. Välkomna till vårt webbinarium den 28 april om vilken roll biståndet spelar för människors sociala trygghet.
Publicerat 25 april 2023 – Läs mer
Rapport

Åter ur askan: hur kan Sverige och EU bidra till Ukrainas återuppbyggnad?

Enligt Världsbanken uppgår kostnaderna för förstörelse och förluster i Ukraina redan till flera hundra miljarder dollar. Erfarenheter från tidigare konflikter visar att planeringen för återuppbyggnad bör börja tidigt. En ny EBA-rapport analyserar hur Sverige och omvärlden kan bidra i det arbetet.
Publicerat 3 april 2023 – Läs mer
Årsrapport

EU, kriser och jordbruk teman i vår årsrapport

I årsrapporten samlar vi kunskap, lärdomar och slutsatser från förra året i ett tillgängligt format. Läs om EU:s bistånd, utvecklingssamarbetets krishanteringsförmåga, jordbruksstödets betydelse och vad som egentligen är realistiskt att biståndet kan åstadkomma.
Publicerat 24 mars 2023 – Läs mer
EBA-podden

Biståndets styrning – erfarenheter från en reformagenda

Vad händer om förvaltningskontraktet mellan politiker och tjänstemän bryts? Med Alliansregeringens biståndspolitiska resultatagenda som exempel samtalar statsvetaren Göran Sundström och före detta biståndsminister Gunilla Carlsson om vad som händer med den politiska styrningen om centrala villkor inte är uppfyllda.
Publicerat 7 mars 2023 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Vad har mens med bistånd att göra?

Stigmatisering, tabu och brist på rena och säkra platser att ta hand om sin mens. Dyra och dåliga mensprodukter, om det ens finns. I veckans avsnitt av EBA-podden pratar vi om hur något naturligt, mens, kan bli ett problem om du är fattig – och vad som görs i biståndet för bättre menshälsa.
Publicerat 9 februari 2023 – Lyssna på avsnittet
Press

EBA välkomnar nya ledamöter

Regeringen har utsett Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, till ny ordförande för EBA. Nya ledamöter i EBAs expertgrupp är även Malin Oud, Anders Pedersen och Andreas Wladis.
Publicerat 6 februari 2023 – Läs mer
Seminarium

Ett samtal om att styra svenskt bistånd

Vad händer om "förvaltningskontraktet" mellan politiker och tjänstemän bryts? Med Alliansregeringens biståndspolitiska resultatagenda som exempel analyserar statsvetaren Göran Sundström och före detta biståndsminister Gunilla Carlsson utmaningarna med att styra svenskt bistånd.
Publicerat 15 januari 2023 – Läs mer
EBA-podden

Biståndet i årets budget – utskottet tycker till

Nu har Utrikesutskottet behandlat utgiftsområde 7 i budgetproppen. Inför riksdagens omröstning i veckan har vi läst och jämfört med de andra partiernas biståndsbudgetar. I det här avsnittet av EBA-podden får du koll på vad som skiljer partierna åt i årets budget.
Publicerat 20 december 2022 – Lyssna på avsnittet
Rapport

60 års utvecklingssamarbete med Etiopien utvärderat

Ett av de viktigaste samarbetsländerna för svenskt bistånd historiskt har varit Etiopien. Denna utvärdering undersöker 60 år av svenskt bistånd till landet. Under de senaste decennierna har det svenska biståndet till Etiopien...
Publicerat 18 december 2022 – Läs mer
EBA-podden

Biståndet under covid – hur gick det?

När pandemin bröt ut var vi många som frågade oss vad det skulle innebära för världens fattiga. Nu vet vi att farhågorna om ökad fattigdom besannades, men hur har biståndet lyckats ställa om? I det här avsnittet av EBA-podden lyfter vi några av lärdomarna från pandemin.
Publicerat 7 december 2022 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Ett samtal om Ukraina efter kriget

Vad är EU:s roll i frågor rörande migration och återvändande av ukrainska medborgare? Och hur kan Sverige och EU bistå i återuppbyggnaden av ett krigshärjat land? Välkommen till ett samtal om ett Ukraina när freden kommit.
Publicerat 21 november 2022 – Läs mer
EBA-podden

Biståndet i årets budget

När regeringens budget släpptes i veckan fick vi en första fingervisning om vad regeringen vill med biståndet. I veckans avsnitt går vi igenom budgetpropositionen, prioritering för prioritering, och diskuterar vad den säger om det svenska biståndets framtid.
Publicerat 10 november 2022 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Trygghet när tiden på flykt blir allt längre

Historiskt har människor på flykt främst fått humanitär hjälp, med tonvikt på mat, säkerhet och tak över huvudet. Men det räcker inte idag, när många är på flykt i åratal, eller till och med årtionden. Detta poddavsnitt handlar om hur flyktingar får tillgång till utbildning, hälsa och sysselsättning.
Publicerat 27 oktober 2022 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Ny rapport: Lärdomar från Sveriges engagemang i EU:s landprogram

En ny EBA-studie analyserar Sveriges engagemang i EU:s landprogram och gemensamma programplanering mot bakgrund av ökade insatser för att prioritera samarbete; mellan EU och medlemsstaterna. Rapporten visar att det finns en potential att öka och utveckla samarbetet, att förbättra samordningen och att främja svenska politiska prioriteringar.
Publicerat 26 oktober 2022 – Läs mer
Rapport

Sekunderingar som verktyg i Sveriges påverkansarbete

Ett sätt att påverka och få gehör för svenska prioriteringar inom FN och EU är sekunderingar. EN ny EBA-rapport visar att seniora sekunderingar kan vara ett effektivt instrument i svenskt påverkansarbete, men bara under rätt förutsättningar och omständigheter.
Publicerat 3 oktober 2022 – Läs mer
EBA-podden

Hur utvärderas biståndet?

Hur används våra biståndspengar och vad är resultatet? Det är den vanligaste frågan allmänheten ställer om biståndet. I det här avsnittet tar vi ett brett grepp om hur biståndet utvärderas.
Publicerat 22 september 2022 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Ny rapport om biståndet under pandemin

Vår senaste EBA-rapport analyserar hur biståndet har hanterats under covid-19-pandemin. Rapporten bidrar med kunskap om hur biståndet har anpassats under pandemin, hur justeringar har genomförts och identifierar lärande för framtida kriser.
Publicerat 19 september 2022 – Läs mer
Rapport

Ny rapport om svenskt jordbruksbistånd

Jordbruksutveckling är ett kraftfullt verktyg för fattigdomsbekämpning- Det svenska biståndet till jord- och skogsbrukssektorn utgör trots det en blygsam andel. En ny kartläggning från Expertgruppen för Biståndsanalys visar på en betydande underrapportering.
Publicerat 18 september 2022 – Läs mer
Rapport

Ny rapport: Riksdagspartierna och biståndet

En ny EBA-rapport undersöker skillnader mellan oppositionens och regeringens förslag på biståndsområdet. Påverkas graden av konflikt av områdets storlek och ideologiska motsättningar? Vilka förändringar har skett över tid?
Publicerat 12 juli 2022 – Läs mer
EBA-podden

Avräkningar från biståndet: när, var, hur?

Bistånd och migration hör ihop. Därför är det inte konstigt att Expertgruppen för biståndsanalys och Delegationen för migrationsstudier, gör ett poddavsnitt ihop. Ämnet är dessutom högaktuellt: Avräkningar – att ta pengar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande.
Publicerat 6 juli 2022 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Biståndsinformation till folket – propaganda, information eller kommunikation?

Opinionsmätningar tyder på att svenskarnas kunskaper om utvecklingsfrågor har stärkts det senaste decenniet, medan intresset och engagemanget har minskat. En ny EBA-rapport analyserar hur bra Sida och civilsamhället är på att informera om bistånd. Hur ser förutsättningarna att påverka allmänhetens kunskap ut och varför finns biståndsinformationen?
Publicerat 14 juni 2022 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Vad betyder igår för idag? Ett samtal om förra årets studier

I ljuset av pandemin, kriget i Ukraina och avräkningarna – klarar biståndet multipla kriser? Vad är slutsatser om biståndet idag, och viktiga frågor för framtiden? I detta avsnitt reflekterar delar av vår Expertgrupp kring slutsatser i EBAs årsrapport Biståndsanalys 2022 samt spanar framåt. Samtalet berör teman som utvärderingsmetoder, korruption och bistånd i utmanande miljöer – fyra områden som EBA studerade under 2021.
Publicerat 17 maj 2022 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Får man säga nexus?

Ett av biståndets många begrepp är nexus, men vad betyder det egentligen? Är det bara ett finare ord för samordning och samverkan mellan det humanitära, det långsiktiga och det fredsbyggande? I detta avsnitt benar vi ut vad nexus är och varför det är bra att ha koll på.
Publicerat 28 april 2022 – Lyssna på avsnittet
Utlysningar

Inbjudan till forskare att lämna anbud

Expertgruppen för biståndsanalys har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens prioriterade områden: fattigdom och dess drivkrafter; miljö- och klimat; samt styrning och organisering av svenskt bistånd....
Publicerat 21 april 2022 – Läs mer
EBA-podden

EBAs årsrapport Biståndsanalys 2022

I det här avsnittet får du ett koncentrat av EBAs utgivning under 2021. Ett litet smakprov av allt vi granskat och utvärderat under året. Normer & värderingar samt metoder löper som två röda trådar genom vår årsrapport, men du får även t.ex. lära dig vad forskningen säger om omfattningen av korruption i biståndet. Uppläsare är Marie Richardson.
Publicerat 5 april 2022 – Lyssna på avsnittet
Årsrapport

Normer och metoder teman i vår årsrapport

I årsrapporten samlar vi kunskap, lärdomar och slutsatser från förra året i ett tillgängligt format. Läs om normer och värderingar, omfattningen av korruption i biståndet, nya metoder för utvärdering och ta del av spaningar inför framtiden.
Publicerat 5 april 2022 – Läs mer
EBA-podden

Relevans – frågan om att göra ”rätt”

Gör vi rätt saker i biståndet? Det är en grundläggande fråga som ofta kommer lite i skymundan när mycket fokus ligger på biståndets genomförande och resultat. I det här avsnittet pratar vi om begreppet relevans, att göra rätt saker. Vad är ett relevant bistånd och hur bör man utvärdera relevans? Medverkande är Karl-Anders Larsson, tidigare biståndsarbetare med lång erfarenhet från Sida och EBA-författare och Kim Forss, ledamot i EBAs Expertgrupp.
Publicerat 5 mars 2022 – Lyssna på avsnittet
Lediga jobb

Praktik hos EBA höstterminen 2022

Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill bidra till att effektivisera svenskt bistånd? Då har du möjlighet att göra praktik på Expertgruppen för biståndsanalys kansli i Stockholm.
Publicerat 8 februari 2022 – Läs mer
Webbseminarium

State-to-state or bypass?

Varför kringgå regeringar med biståndet? Varför kanaliserar vissa givarländer sitt bistånd direkt till länders regeringar, medan andra väljer andra typer av genomförare? I sin nya bok, ”States, Markets and Foreign Aid”...
Publicerat 26 januari 2022 – Läs mer
EBA-podden

Utvärdering av utvärderingar

Sida beställer regelbundet utvärderingar för att få veta om målen i biståndet nås och vilka lärdomar som kan göras av olika insatser. I en ny EBA-studie analyseras vad Sidas utvärderingar säger om måluppfyllelse, och om det är tillförlitliga resultat. Lyssna till ett samtal om hur man når de robusta kausalitetsanalyser som ofta önskas. Medverkar gör Sven Olander, chef för Sidas utvärderingsenhet, Johanna Lindström på konsultföretaget FCG Swedish Development och Markus Burman, utredningssekreterare på EBA-kansliet och rapportförfattare. Programledare: Númi Östlund.
Publicerat 23 december 2021 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Normer här och där? SRHR i biståndet

I det här avsnittet diskuterar vi normer och värderingar kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)– och vad det betyder för Sveriges bistånd. En ny EBA-rapport undersöker normer och värderingar om SRHR i tre länder i Afrika. Vad tycker folk om frågor som abort, preventivmedel och HBTQ-personers rättigheter? Och hur jobbar man med SRHR i det svenska biståndet? Medverkande är Anna Kågesten, forskare och biträdande lektor i global SRHR vid Karolinska Institutet, Karin Båge, doktorand vid Karolinska Institutet och Jesper Sundewall, forskare vid Lunds universitet. Programledare: Númi Östlund
Publicerat 13 december 2021 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Stöd till fria och demokratiska val

Fria val är en hörnsten i en fungerande demokrati och stöd till val och valprocesser har länge varit en viktig del av Sveriges demokratibistånd. Under de senaste åren har vi dock sett en tydlig demokratisk tillbakagång i många länder, även sådana länder där relativt fria val tidigare hållits. I det här avsnittet pratar vi valstöd – vad det är, hur det fungerar och hur valstöd ska se ut när allt fler länder går i en auktoritär riktning. Medverkande är Therese Pearce Laanela, ansvarig för valprocesser, International IDEA och Helena Bjuremalm, på Sidas demokratienhet. Programledare: Númi Östlund
Publicerat 8 december 2021 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Sveriges bistånd till Afghanistan

Ungefär samtidigt som talibanerna tog över Kabul publicerade EBA en underlagsrapport om svenskt bistånd till Afghanistan under de senaste 20 åren. Har vi kastat miljarder i sjön? Eller har vi lyckats bidra till att bygga upp Afghanistan? Medverkande är Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida och Andreas Stefansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén. Programledare: Númi Östlund
Publicerat 12 oktober 2021 – Lyssna på avsnittet
Webbseminarium

Utvärdering av måluppfyllelse av svenskt bistånd

https://youtu.be/li6i9-kudJ8 Frågorna om måluppfyllelse, effektivitet och resultat tillhör de mest och längst diskuterade i biståndet. Utvärderingar kan anses ha en särställning bland underlag och uppföljande processer i kraft...
Publicerat 1 oktober 2021 – Läs mer
Underlagsrapport

Ny underlagsrapport om Sveriges bistånd till Afghanistan

EBA har publicerat en ny underlagsrapport som går igenom de lärdomar som kan dras av Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan från 2002–2020. Rapportförfattaren analyserar även konsekvenserna av dessa för Sveriges framtida engagemang i landet.
Publicerat 29 augusti 2021 – Läs mer
EBA-podden

Vad vet vi om korruption inom biståndet?

Vad vet vi egentligen om korruption inom biståndet? Hur kommer det sig att uppgifter om korruptionens omfattning ser så olika ut? I detta avsnitt snackar vi om en ny underlagsrapport från EBA som besvarar dessa frågor, och hör tankar om korruption från Sida och civilsamhället. Medverkande: Helena Hede Skagerlind, Molly Lien, och Lennart Hernander. Programledare är Willy Silberstein.
Publicerat 5 juli 2021 – Lyssna på avsnittet
Underlagsrapport

Ny underlagsrapport: ”Korruption i biståndet: En litteraturöversikt”

Korruption inom biståndet är en återkommande fråga i samhällsdebatten. I denna underlagsrapport sammanställer rapportförfattaren slutsatser från akademisk och grå litteratur kring korruptionens omfattning inom biståndet. Översikten berör primärt korruption inom biståndet och inte korruption som utvecklingshinder.
Publicerat 2 juli 2021 – Läs mer

EBA-podden är nu transkriberad!

Nu finns transkriberade versioner av alla våra poddavsnitt att ladda ner på hemsidan! Detta utgör en del av EBAs pågående arbete med tillgänglighetsanpassning – för att alla ska kunna ta del av vårt kunskapsmaterial, oavsett förutsättningar.
Publicerat 28 juni 2021 – Läs mer
Underlagsrapport

Ny underlagsrapport: ”Forced Displacement and the Humanitarian‐Development Nexus: A Roundtable Anthology”

Denna underlagsrapport sammanfattar tre rundabordssamtal som EBA arrangerade under våren 2021 på temat "påtvingad fördrivning och samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete" (s k nexusarbete). De tre rundaborden undersökte utmaningar och möjligheter för nexusarbete där respektive fokus låg på internflyktingar, sysselsättningsfrågor och koherensfrågor. Det sistnämnda rundabordet samarrangerades av EBA och OECD Development Centre.
Publicerat 21 juni 2021 – Läs mer
EBA-podden

Cirkulär ekonomi – mellan kaffe och kopparkablar

Cirkulär ekonomi får alltmer fokus inom arbete med miljö och klimat. EBA har publicerat en underlagsrapport som beskriver begreppet och dess koppling till svenskt bistånd. I denna podd hör vi experter reflektera kring hur bistånd kan bli mer cirkulärt. Vi hör också om pågående projekt med kaffeplantage i Sydostasien och kopplarkablar i Palestina! Medverkande: Daniel Slunge, Ulrika Åkesson, Cecilia Brumér, Yaakov Garb, Sofia Ritzén, och Åsa Domeij. Programledare: Willy Silberstein.
Publicerat 31 maj 2021 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Ny EBA-rapport: ”Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential”

Den här rapporten undersöker möjligheterna med att använda data science och språkteknologi som utvärderingsmetoder inom utvecklingssamarbetet. Rapporten undersöker huruvida dessa metoder kan producera tillförlitliga bedömningar om vad tidigare utvärderingar har dragit för slutsatser om biståndsprojekt och program. Rapporten går även igenom styrkorna och svagheterna med dessa metoderna jämfört med en manuell analys.
Publicerat 27 maj 2021 – Läs mer
Underlagsrapport

Ny underlagsrapport: ”Like-Minded in Principle or in Practice? Priorities and Allocations in EU Member States’ Foreign Aid”

EBA har publicerat en ny underlagsrapport med titeln "Like-Minded in Principle or in Practice? Priorities and Allocations in EU Member States’ Foreign Aid." Rapporten kartlägger EU och samtliga medlemsländers biståndspolitiska prioriteringar och analyserar vilka länder som ligger närmast Sverige i termer av prioriteringar och profil.
Publicerat 25 maj 2021 – Läs mer
Underlagsrapport

Ny underlagsrapport: ”Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development Cooperation”

EBA har publicerat en ny underlagsrapport med titeln "Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development Cooperation." Sverige har sedan 2020 en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även EU och flertalet andra länder har strategier eller handlingsplaner på detta område. I den här underlagsrapporten analyseras vad dessa ambitioner betyder för våra partnerländer i biståndet. Rapporten analyserar också Sidas nuvarande portfölj utifrån ett cirkulärt perspektiv.
Publicerat 24 maj 2021 – Läs mer
Webbseminarium

Metodseminarium: Kan data science bidra till bättre utvärderingar inom utvecklingssamarbetet?

Välkommen till ett metodseminarium om data science och utvärdering inom utvecklingssamarbetet den 28 maj 13:00 – 14:00! Detta evenemang tar avstamp i den nya EBA-rapporten "Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential" för att undersöka hur data science kan bidra till bättre utvärderingar av utvecklingsaktiviteter, med fokus på en svensk kontext.
Publicerat 19 maj 2021 – Läs mer
EBA-podden

Demokrati, byråkrati, jämställdhet och klimat – vad har vi lärt oss?

Demokrati, byråkrati, jämställdhet, och klimat - fyra områden där EBA har tagit fram studier under 2020. I detta avsnitt reflekterar EBA:s ordförande och vice ordförande kring slutsatser i vår årsrapport Biståndsanalys, och vi hör även en del andra röster från biståndets värld. Medverkande: Helena Lindholm och Johan Schaar (EBA), Per Olsson Fridh, Daniel Tarschys, Mia Mjengwa Bergdahl, och Daniel Tiveau. Programledare: Willy Silberstein.
Publicerat 30 april 2021 – Lyssna på avsnittet
Webbseminarium

Dialog och workshop: Forskning inom beslutsfattande – användning och användbarhet

Välkommen till ett digitalt evenemang om forskning inom beslutsfattande, organiserad av EBA och Swedish Development Research Network (SweDev)!! Evenemanget äger rum den 19e maj kl. 09:00-12:00. Under dialogen kommer erfarna talare att dela med sig av sina idéer och perspektiv. Detta följs av en workshop där deltagarna kommer att bidra med sina erfarenheter och lärdomar.
Publicerat 29 april 2021 – Läs mer
Utlysningar

Inbjudan till forskare att lämna anbud

EBA har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens fyra prioriterade områden (demokratibistånd, SRHR och hälsa, bistånd i utmanande miljöer samt miljö och klimat). Medel kan tilldelas forskare verksamma vid...
Publicerat 19 april 2021 – Läs mer
Webbseminarium

EBA på MR-dagarna 19-21 april

Under Mänskliga Rättighetsdagarna (19-21 april) anordnar EBA två miniseminarier om bistånd och mänskliga rättigheter. Ett handlar om "Avbrutna biståndsprojekt: hur påverkas de som bor där?", och det andra om "Sex, korruption & bistånd: hur bekämpar vi 'sextortion'?". Samtalen är gratis och skrivtolkas.
Publicerat 13 april 2021 – Läs mer
Årsrapport

Biståndsanalys 2021 – finns som magasin och ljudbok!

Nu är vår årsrapport Biståndsanalys 2021 här! Den samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden. Biståndsanalys 2021 finns tillgänglig i tre olika format: tryckt format, digital pdf, och som ljudbok.
Publicerat 31 mars 2021 – Läs mer
EBA-podden

Jämställdhetsbudgetering i biståndet

Jämställdhetsbudgetering - ett lite tekniskt ord för att beskriva hur en budget kan användas för att öka jämställdheten. En ny underlagsrapport från EBA belyser jämställdhetsbudgeteringens ”vem, vad, hur”, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området. Medverkande: Anna Schnell, rapportförfattare och konsult, och Catharina Schmitz, NIRAS, med inspel av bl.a. Anna Giotas Sandquist, ordf. Sveriges Kvinnolobby. Programledare: Willy Silberstein.
Publicerat 29 mars 2021 – Lyssna på avsnittet
Webbseminarium

DDB Webinar: Listening to Locals in Peacebuilding – Experiences from Bosnia, Myanmar and International Peacebuilding Partnerships

Welcome to an EBA DDB webinar on the local–international relationship in peacebuilding, taking place on March 25 at 13:30–15:00 CET! The webinar will be based on three new EBA Development Dissertation Briefs (DDBs) that summarise recent doctoral dissertations on peacebuilding with examples from Bosnia, Myanmar and international peacebuilding partnerships.
Publicerat 4 mars 2021 – Läs mer
EBA-podden

Demokratibistånd – vad är effekterna?

Hur bra är demokratibistånd? Fungerar det? På vilket sätt? Det är ett par frågor som avhandlas i detta avsnitt med utgångpunkt i en ny EBA-rapport om demokratibiståndets effekter. Gäster är Staffan I Lindberg, professor och föreståndare för V-Dem Institutet, Göteborgs universitet, Charlotta Sparre, ambassadör och direktör för det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika samt Åsa Thomasson, som bevakar biståndspolitiska frågor för Concord Sverige. Medverkar gör också Mikael Boström från Zimbabwe. Programledare: Willy Silberstein.
Publicerat 23 februari 2021 – Lyssna på avsnittet
Blogg

Civilsamhället tycker till

Den 27 januari höll EBA tillsammans med CONCORD Sverige ett webbseminarium för CONCORDs medlemsorganisationer. Syftet var att sprida resultaten från EBA-rapporten "Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd" och fånga...
Publicerat 29 januari 2021 – Läs mer
EBA-podden

Sex, korruption och utvecklingssamarbete

Sextortion - vad är det? Missbruk av makt i utbyte mot sexuella tjänster. En blandning av korruption och könsbaserat våld. Det berättar Åsa Eldén som tillsammans med flera forskare skrivit en studie för EBA om sextortion och hur det kan bekämpas. Övriga gäster: Ulrik Åshuvud, Transparency International Sweden, och Mia Mjengwa Bergdahl, Karibu Org Tanzania. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 27 januari 2021 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Kontantstöd under krisen

Pandemin slår hårt mot världens fattiga. Flera länder och biståndsaktörer satsar på kontantstöd som ett sätt att hjälpa utsatta människor under krisen. Vad vet vi om effekterna? Lisa Hjelm, EBA, har sammanställt kunskap om kontantbidrag. Ulrika Lång, Sida, berättar hur Sverige använder sig av kontantstöd i biståndet. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 17 december 2020 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Hur klimatsmart är svenskt bistånd?

Hur väl ligger svenskt bistånd i linje med Parisavtalet om klimat från 2015? Mats Hårsmar, EBA, berättar om en ny underlagsrapport på ämnet, med inriktning på det multilaterala biståndet. Ulrika Åkesson, Sida, har granskat samma sak fast bilateralt. Men går alltid klimatanpassning hand i hand med fattigdomsbekämpning - eller finns det målkonflikter? Programledare: Nina Solomin
Publicerat 11 december 2020 – Lyssna på avsnittet
Webbseminarium

Demokratibistånd – har det effekt?

Pressmeddelande 2020-12-09 NY STUDIE: Demokratibistånd gör skillnad Sverige är ett av de givarländer som satsar mest på att stötta demokratiutveckling. Men har dessa insatser någon effekt? Det har varit omtvistat. En ny stor...
Publicerat 9 december 2020 – Läs mer
Brief

Hur stöttar kontantbidrag i kris?

Covid-19-pandemin har medfört stora konsekvenser för människor som lever i fattigdom. Som en respons på krisen har flera länder infört eller utökat befintliga kontantbidrag till hushåll. EBA har bidragit till en sammanställning av...
Publicerat 2 december 2020 – Läs mer
Underlagsrapport

Är vårt multilaterala bistånd klimatanpassat?

I en ny underlagsrapport görs bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015? Studien undersöker detta, kopplat...
Publicerat 27 november 2020 – Läs mer
Årsrapport

Biståndsanalys 2020 blir film

Varje vår sammanfattar Expertgruppen för biståndsanalys sin verksamhet i årsrapporten Biståndsanalys. I den här filmen presenterar ordf Helena Lindholm och kanslichef Jan Pettersson de viktigaste slutsatserna.  ...
Publicerat 17 november 2020 – Läs mer
EBA-podden

Har Sveriges myndighetsbistånd effekt?

600 miljoner kronor av Sveriges bilaterala bistånd förmedlas varje år genom myndigheter. Det kan vara till exempel Statistiska Centralbyrån, Naturvårdsverket, Skatteverket eller Polisen som har olika typer av samarbeten. EBA har låtit utvärdera myndighetbistånd till Västra Balkan och vi diskuterar resultaten. Gäster: Jan-Åke Kjellberg, polis, Númi Östlund, EBA, Ylva Sahlstrand, Sida. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 12 november 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Sextortion – både korruption och sexuellt våld

Välkomna att se vårt webbseminarium! De senaste åren har missbruk av makt och position i utbyte mot sex, så kallad ”sextortion”, uppmärksammats allt mer internationellt. Sextortion är både en form av korruption och av...
Publicerat 11 november 2020 – Läs mer
EBA-podden

Afrikas fattiga ekonomier och pandemin

Hur har pandemin drabbat ekonomierna i de fattigaste länderna i Afrika? Kommer en snabb tillväxt nu ersättas av stagnerade ekonomier - och hur kan biståndet och andra finansiärer stötta? Hör Torbjörn Pettersson, fd ambassadör i Etiopien, Maria Håkansson, vd för Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund och Torgny Holmgren, EBA-ledamot och vd för SIWI i samtal med programledare Nina Solomin.
Publicerat 26 oktober 2020 – Lyssna på avsnittet
Film

Vad är jämställdhetsbudgetering?

Diskussionerna om jämställdhetsbudgetering har emellanåt varit häftiga. EBA lät ta fram en underlagsrapport som kartlägger hur detta verktyg används inom biståndet. Vi har också gjort en kort film där rapportförfattaren Anna...
Publicerat 26 oktober 2020 – Läs mer
Seminarium

Tillit och kontroll i svenskt bistånd

Många följde seminariet om tillitsbaserad styrning i biståndet. Om du missade det kan du se det här: https://youtu.be/UG9ruC5Y1VI   Om du vill läsa rapporten kan du göra det...
Publicerat 19 oktober 2020 – Läs mer
Seminarium

Hur står det till med tilliten i svenskt bistånd?

20201023 Välkomna till presentation och diskussion om en ny EBA-studie som undersöker hur tillitsbaserad styrningen inom utvecklingssamarbetet är. Vad får tillitsbaserad styrning för effekter? Vilka är riskerna? Vilken roll har...
Publicerat 19 oktober 2020 – Läs mer
Rapport

We have evaluated Swedish Authorities´ Reform Cooperation

A new EBA-evaluation concludes, among other things, that Swedish government authorities contributed to sustainable results in terms of improving the capacity of their partner agencies in the Western Balkans – particularly in relation to...
Publicerat 15 oktober 2020 – Läs mer
Film

Demokratibistånd – funkar det?

Vi medverkade vid Globala torget på Bokmässan 2020 med ett samtal om demokratistöd mellan Joakim Molander, EBA-ledamot och budgetchef på IDEA, och Lisa Hjelm, utredningssekreterare EBA. Klicka på Läs mer nedan för att se det i efterhand.
Publicerat 25 september 2020 – Läs mer
Film

Allt om EBA på en minut

Nu har vi sammanfattat vår verksamhet i en animerad kortfilm. Klicka på Läs mer nedan så får du upp ett fönster med filmen.
Publicerat 25 september 2020 – Läs mer
Praktik

EBA söker en praktikant till våren 2021

Vi söker praktikant till våren 2021! Missa inte chansen att arbeta med meningsfulla frågor i ett mycket trevligt kansli. Sprid gärna! Sista ansökningsdag är den 27/9.
Publicerat 22 september 2020 – Läs mer
EBA-podden

Biståndsbyråkrati

Behöver biståndet mer byråkrati? I en EBA-studie framhålls att det skulle öka kvaliteten på svenska utvecklingssamarbeten. Hör rapportförfattaren Daniel Tarschys diskutera med Clas Olsson, GD på Ekonomistyrningsverket och Lisa Roman, forskningssekreterare på Sida. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 1 september 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Ny forskning om utveckling – se seminariet i efterhand

EBA presenterade tre nya avhandlingar vid ett DDB-seminarium den 21/8. Nydisputerade forskare pratade bland annat om: Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt...
Publicerat 11 augusti 2020 – Läs mer
EBA-podden

Djurhälsa i biståndet

Att stärka djurhälsan i fattiga länder är viktigt för att minska risken för pandemier och antibiotikaresistens. Hur ser Sveriges stöd till djurhälsosystem i låg- och medelinkomstländer ut? Och är det verkligen tillräckligt fokus på djurhälsa inom biståndet? Gäster: Hannah Akuffo, Sida, och Ulf Magnusson, SLU. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 14 juli 2020 – Lyssna på avsnittet
Lediga jobb

Jobba hos oss!

EBA söker kvalificerad assistent (bitr utredningssekreterare) till vårt kansli. Vi erbjuder intressanta och varierande arbetsuppgifter.
Publicerat 14 juli 2020 – Läs mer
EBA-podden

Utvärdering av klimat – i 11 delar

År 2009 satsade svenska regeringen hisnande 4 miljarder på klimatbistånd, att genomföras under fyra år. Tio år senare har EBA låtit utvärdera det så kallade Klimatinitiativet. Hur gick det? Gav de investerade pengarna någon långsiktig effekt? Hur kan vi förvalta lärdomarna för framtidens klimatbistånd? Gäster: Eva Mineur, Klimatpolitiska rådet, Ulrika Åkesson, Sida och Johan Schaar, EBA. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 17 juni 2020 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

26. Demokrati, jämställdhet, risk och fisk

Tre experter från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) reflekterar över några teman i årets Biståndsanalys. Vad har EBA bidragit till för kunskaper inom området svenskt utvecklingssamarbete under förra året? Samt lite framtidsspaning i ljuset av Coronakrisen. Medverkande: Helena Lindholm, Julia Schalk, Magnus Lindell. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 20 maj 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Nyfiken på utvecklingsforskning?

Se vårt webbseminarium där en ny kartläggning av utvecklingsforskningen presenteras och diskuteras med gäster från bland annat UD, Vetenskapsrådet, Sida och nätverket SweDev.
Publicerat 12 maj 2020 – Läs mer
Årsrapport

Biståndsanalys 2020 – både magasin och ljudbok!

EBA:s årsrapport baserar sig på de studier som vi tagit fram det senaste året. För första gången kommer årsrapporten ut i både skriftlig form och som ljudbok, inläst av skådespelaren Björn Kjellman. Länk till digitalt magasin, ljudbok och information om hur du beställer Biståndsanalys som pappersmagasin hem till dig får du här:
Publicerat 15 april 2020 – Läs mer
Blogg

Frågor som inte får glömmas vid pandemin

COVID-19 har skapat stora utmaningar för alla länder där Coronaviruset härjar. Detta påverkar även biståndet som måste ställa om både arbetsformer och inriktning, , skriver Jan Pettersson, med anledning av att vi nu publicerar...
Publicerat 15 april 2020 – Läs mer
EBA-podden

LJUDBOK: EBA:s årsrapport Biståndsanalys 2020

Inläsare: Björn Kjellman. Biståndsanalys 2020 bygger på de studier som EBA tagit fram under det senaste året. Innehåll: Förord: 00.40 Intervju med EBA:s ordförande: 03.15 Demokratisatsning: 06.41 Risk, korruption och medialisering: 12.35 Bistånd 2.0: 19.31 Bistånd till hållbarhet: 23.00 Att mäta långsiktiga effekter: 27.53 Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet: 31.50 Framåtblick: 38.11 Presentation av ledamöterna i EBA: 43.01
Publicerat 15 april 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

EBA-webinar: Aid in times of a changing climate

Watch this popular webinar at any time convenient for you. In 2009, the Swedish Government launched the Climate Change Initiative (CCI), a four-year programme of investments in climate change adaptation and mitigation measures, targeting some of the poorest countries.
Publicerat 3 april 2020 – Läs mer
EBA-podden

Coronakrisen och biståndets roll

Vad händer när Coronakrisen når utvecklingsländer, vad är biståndets roll under pandemin - och vad kan vi lära av ebolakrisen? Gäster: Åsa Andersson, som samordnar hälsobiståndet på Sida, Ewa Nunes Sörenson, som var biståndsråd i Liberia under ebolakrisen och Jesper Sundewall, forskare i hälsoekonomi vid universitet i Lund och Sydafrika. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 30 mars 2020 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Avbrutet bistånd – vad blir effekterna?

Linda Engström, SLU, har forskat på vad som hände med mottagarna när ett storskaligt biståndsprojekt i Tanzania gick i stå. Hon samtalar med Kajsa Johansson, Linneuniversitetet och Mats Hårsmar, EBA och tidigare biståndsråd i Burkina Faso. Vad får avbrutna projekt för effekter på de människor som har involverats? Och vem bär ansvaret? Programledare: Nina Solomin
Publicerat 13 mars 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

EBA-seminar on blended finance

In connection to the release of a new report on blended finance in development cooperation, we recently had this seminar: "Financing Private Development Investments in Sub-Saharan Africa". It is now available for streaming.
Publicerat 5 mars 2020 – Läs mer
Intervju

”En utvärdering är en gemensam tankeprocess”

Vi säger välkommen till vår nya ledamot i EBA, Joakim Molander, och ställer några frågor. Han vill bland annat bidra med tankar om hur utvärderingar kan bli mer användbara i biståndspraktiken.
Publicerat 7 februari 2020 – Läs mer
EBA-podden

Bättre effekter av demokratibistånd

Regeringen har starkt fokus på demokrati i utvecklingspolitiken. Men trots många år av bistånd har inte länderna i Afrika blivit särskilt mycket mer demokratiska. Varför inte? Hur kan vi förändra biståndet för bättre effekter? Och är det verkligen så viktigt att införa liberal demokrati? Gäster: docent Agnes Cornell, prof em Göran Hydén, resultatchef IDEA Joakim Molander. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 4 februari 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Demokratibistånd till Afrika – hur kan det förändras?

Det var fullsatt när Göran Hydén, Eva Ekelund och Staffan I Lindberg diskuterade demokratiutveckling och bistånd till Afrika med publiken och moderatorn Helena Bjuremalm. Varför är det så svårt att få till demokrati i många afrikanska länder? Hur bör det påverka utformningen av vårt utvecklingssamarbete? Här kan du se seminariet i efterhand.
Publicerat 15 januari 2020 – Läs mer
EBA-podden

Biståndsutvärdering 2.0

OECD-DAC:s kriterier för hur man utvärderar bistånd har fått ett enormt genomslag sedan de tillkom på 1990-talet. Nu har de reviderats och uppdaterats. Vad är nytt och innebär detta en förbättring? Cecilia Ljungman, konsult för Niras i Paris, och Jan Pettersson, kanslichef EBA, samtalar om de senaste principerna för biståndsutvärdering. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 10 januari 2020 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Bosnien – lyckat bistånd eller gamla hjulspår?

Efter kriget på 1990-talet bidrog svenskt bistånd till återuppbyggnaden av Bosnien och Hercegovina. EBA har låtit utvärdera 23 år av stöd till ekonomisk utveckling i landet. De första åren gav goda effekter - sedan är resultaten blandade. Vad fungerade och inte? Varför? Åsikterna går isär när Claes Lindahl, en av utvärderarna, diskuterar med två fd biståndsråd till Saravejo - Anders Hedlund och Pelle Persson. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 5 december 2019 – Lyssna på avsnittet
Utlysningar

EBA söker utredningssekreterare

Ansök här senast 15 december. Vill du bidra till att förbättra Sveriges biståndspolitik? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering eller forskning? Är du analytisk, kreativ och sätter värde i att bidra till gruppens resultat?...
Publicerat 18 november 2019 – Läs mer
EBA-podden

Nobelpriset – vi diskuterar fältexperiment

Är fältexperiment nyckeln till att utforma biståndet på effektivaste sätt? Hör nationalekonomer diskutera för- och nackdelar med metoden som gav tre forskare nobelpriset i ekonomi 2019. Gäster: Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan, Göran Holmqvist, Sida och Jan Pettersson, EBA. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 11 november 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Bistånd mot diskriminering

Vilka effekter kan arbete mot diskriminering ha på fattigdom? En ny kunskapsöversikt från EBA går igenom bistånd till organisationer som arbetar mot diskriminering. Hur ser sådana insatser ut och vad gör de för nytta? Gäster: Hans Linde, ordf RFSU, Mats Hårsmar, EBA och Birgitta Weibahr, Sida . Programledare: Nina Solomin
Publicerat 18 oktober 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Risker och korruption – hur hantera det?

Riskhantering inom biståndet. När korruption upptäcks leder det ofta till häftig kritik för bl a slöseri med skattepengar och stöd till ruttna system. Samtidigt är bistånd en riskverksamhet, inte minst i fragila miljöer, som konflikt och illa fungerande stater. Går det ens att ha utvecklingssamarbeten som är helt fria från korruption? Hör Kajsa Johansson, doktorand, Magnus Lindell, EBA och David Wiking, We-ness, dryfta hur man bäst väger risk mot resultat, samt berätta om personliga erfarenheter av att upptäcka korruption. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 30 september 2019 – Lyssna på avsnittet
Intervju

Ny expert med fokus på demokrati

Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap, är ny ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys. Klicka på Läs mer så får du veta mer om honom.
Publicerat 13 september 2019 – Läs mer
EBA-podden

Kan bistånd påverka migration?

Sambandet mellan bistånd och migration har uppmärksammats allt mer på senare år. I en ny kunskapsöversikt sammanfattar professor Robert Lucas vad vi vet om detta. Kan bistånd påverka migration eller inte? Vi talar om "The migration hump" och om hur ett bistånd som inriktar sig på migration kan utformas. Gäster: Annika Sundén, Iris Luthman och Johan Schaar. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 6 september 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Almedalsspecial: Wohlgemüth om vart biståndet är på väg

Intervju med biståndsnestorn Lennart Wohlgemüth. Han skrev sin första studie om svenskt utvecklingssamarbete år 1974 - och släpper nu nytt ihop med Bertil Odén. Dialog, kapacitetsutveckling och ägarskap är de tre principer han vill att Sveriges utvecklingssamarbete tar med sig in i framtiden. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 8 juli 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Almedalsspecial – Vad vill partierna med biståndet?

Avsnitt 14: Almedalsspecial! Hur vill riksdagspartierna prioritera i biståndet? Ska Sverige skära ner på antalet partnerländer? Ska Sverige se mer till egennytta inom utvecklingssamarbetet? Vilka partier vill fortsätta med avräkningarna på biståndsbudgeten för svenskt flyktingmottagande och immigration? Hör Håkan Svenneling (V), Magdalena Schröder (M), Pyry Niemi (S), Janine Alm Ericson (Mp) & Kerstin Lundgren (C). Programledare: Nina Solomin Kommentarer: Jan Pettersson
Publicerat 8 juli 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Biståndshistoria II – konflikter och revirstrider

Den unga myndigheten Sida hade inte alltid samsyn med UD om vad som skulle prioriteras. ”Kanske bättre låta dem skära halsen av oss!” skrev en tjänsteman dramatiskt i sin dagbok. Med utgångspunkt i arkivmaterial berättar forskarna Mattias Tydén och Annika Berg om hur Sveriges internationella bistånd växte fram. Hur valdes partnerländerna ut? Hur gick de första projekten? Programledare: Nina Solomin
Publicerat 5 juni 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Framtidens bistånd

Med avstamp i EBA:s årsrapport Biståndsanalys spanar vi in i framtiden. Fattigdomen har minskat enormt de senaste två decennierna och är allt mer koncentrerad till Afrika och sviktande stater. En ny typ av givare, som vill ha mer ömsesidig nytta, har också äntrat scenen. Gäster: Susanna Gable, chefsekonom Sida, Helena Lindholm ordf. EBA och Jan Pettersson, kanslichef EBA. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 16 maj 2019 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Skandaler, opinion och anseende: Medialiseringen av biståndet

Välkommen på EBA-seminarium den 24 maj, kl. 08.30-10.00 i Garnisonens konferenscenter. I en studie av hur biståndet har skildrats i medierna under 2007-2016 visar forskarna Maria Grafström och Karolina Windell hur verksamheten blivit allt mer medialiserad. Intervjuer med berörda befattningshavare visar att medielogiken, inte minst rädslan för drev, har inkorporerats i organisationens sätt att arbeta.
Publicerat 9 maj 2019 – Läs mer
EBA-podden

Biståndshistoria I – från noll till enprocentsmål

För första gången skrivs den samlade historien om hur Sveriges internationella bistånd växte fram. Forskarna Mattias Tydén och Annika Berg berättar hur de och kollegan Urban Lundberg gripit sig an sitt stora pionjärarbete. Det tar sin början i 50-talets privata donationer och fokus på befolkningsexplosion och slutar 1975, då Sverige har en statlig biståndspolitik med mångdubblad budget. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 8 maj 2019 – Lyssna på avsnittet
Årsrapport

Biståndsanalys 2019

Nu är vår årsrapport Biståndsanalys 2019 här! Den samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden. Biståndsanalys finns på svenska här och på engelska här. Vill ni läsa ett tryckt ex så beställ på ud.eba@gov.se.
Publicerat 3 maj 2019 – Läs mer
EBA-podden

Vad händer när de humanitära behoven ökar — men finansieringen minskar?

Allt fler människor i världen är i behov av humanitärt stöd. Men medan FN:s appeller efterfrågar allt större belopp, minskar andelen av dem som finansieras. Vad får det för konsekvenser? Johan Schaar, vice ordf i EBA, och Johan von Schreeb, docent vid KI, diskuterar en ny EBA-rapport om det humanitära systemet och underfinansieringens effekter. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 23 april 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Budgetstöd – biståndsformen som fungerade och försvann?

Budgetstöd tycks ha positiva effekter, som exempelvis att minska fattigdom, få fler barn i skola, stärka institutioner som minskar korruption samt förbättra tillgången till hälsovård och vatten. Ändå har denna biståndsform, ett icke öronmärkt stöd till ett partnerlands regering, blivit allt mer sällsynt. Varför? Gäster: Arne Bigsten, professor emeritus i utvecklingsekonomi, Sara Johansson de Silva, ledamot i EBA, och Karl Anders Larsson, som skrivit en underlagsrapport om budgetstöd inom svenskt bistånd. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 2 april 2019 – Lyssna på avsnittet
Blogg

Rikt rundabordssamtal gav mersmak

Vilka utmaningar möter biståndsgivare i länder med auktoritärt styre? EBA samlade aktörer från civilsamhället för att dela erfarenheter kring detta. Bland annat lyftes flexibilitet och lokalkännedom fram som viktiga faktorer för ett effektivt bistånd.
Publicerat 22 mars 2019 – Läs mer
EBA-podden

Demokratibistånd – hur funkar det?

Regeringen och biståndsministern Peter Eriksson betonar demokratiutveckling som en viktig prioritering. Men vad är egentligen demokratibistånd? Och på vilket sätt är det kopplat till målet att minska fattigdomen? Går det ens att utvärdera demokratistöd? Gäster: Fredrik Uggla, EBA-ledamot och professor vid Sthlms universitet och Helena Bjuremalm, demokratienheten på Sida. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 19 mars 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Jämställdhetsintegrering inom bistånd

Internationella kvinnodagen till ära talar vi jämställdhetsintegrering: hur funkar den när det gäller utvecklingssamarbete? Och hur mycket jämställdhet kan man kräva av ett partnerland? Elin Bjarnegård, docent i statskunskap, berättar om EBA:s nya studie som följt genomförandet av Sidas jämställdhetsintegrering. Gäster är också Julia Schalk, EBA & RFSU, och Anne Scheffer Leander, ICLD. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 8 mars 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Vem ska äga biståndet i en ny tid?

Att ett land har ägarskap över sin utveckling framhålls som en förutsättning för biståndets effektivitet. Men vad händer med ägarskapet när bistånd allt mer handlar om multilaterala samarbeten med en mångfald av aktörer? Och vet alltid mottagaren sitt eget bästa? Hör samtal med biståndsnestorn Gun-Britt Andersson, fd statssekreterare (S), Karin Metell Cueva, enhetschef på Sida och Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect. Programledare Nina Solomin.
Publicerat 8 februari 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Hur viktigt är det att ge bistånd i rätt valuta?

Svängningar i växelkurser påverkar biståndets effektivitet och resultat negativt. Sverige skulle kunna minska risken för mottagarländerna genom att betala ut i en annan valuta än kronor, enligt Númi Östlund som skrivit en EBA-rapport om saken. Varför görs det inte? Övriga gäster: Catharina Cappelin, biståndsbudgetchef UD och Jan Pettersson kanslichef EBA. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 11 januari 2019 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Om konsten att ge

Vad får människor att öppna plånboken och skänka en slant? Och hur kommer det sig att Sverige vill vara bäst i klassen på att ge bistånd? Ska man ge utan att förvänta sig motprestation? Hör författaren Stefan Einhorn, psykologiforskare Arvid Erlandsson och nationalekonom Jan Pettersson, tillika EBAs kanslichef. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 18 december 2018 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Rätt eller fel ge bistånd till krympande demokratier?

Vilka utmaningar innebär det att ge bistånd till auktoritära styren? Forskaren Paul T Levin berättar om sin nya EBA-rapport om svenskt utvecklingssamarbete i Turkiet. Övriga gäster: Helena Lindholm, ordf EBA, och Georg Andrén, GS Diakonia och ordf Concord. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 10 december 2018 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Gapet mellan humanitärt och utvecklingsbistånd

Varför är det så svårt för humanitärt och långsiktigt bistånd att samverka? Gäster: Margareta Wahlström, ordförande Röda korset, Göran Holmqvist, chef för Asien, Mellanöstern och humanitärt på Sida och Mats Hårsmar före detta biståndsråd i Burkina Faso, nu på EBA.
Publicerat 10 december 2018 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Måste bistånd vara hållbart?

En EBA-rapport visar att få svenska biståndsprojekt är hållbara. Men vad betyder hållbarhet inom biståndsutvärdering? Är det ens ett viktigt kriterium? Hör två erfarna utvärderare resonera, med konkreta exempel. Gäster: Kim Forss, fri konsult och EBA-ledamot, och Markus Burman, EBA-kansliet och rapportförfattare. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 10 december 2018 – Lyssna på avsnittet
Lediga jobb

Utredningssekreterare – bidra till kunskap om ett ännu effektivare internationellt utvecklingssamarbete

Vill du bidra till att förbättra Sveriges biståndspolitik? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering eller forskning? Är du analytisk, kreativ och sätter värde i att bidra till gruppens resultat? Arbetet som utredningssekreterare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) innebär bland annat att initiera och projektleda studier av relevans för det svenska internationella biståndet.
Publicerat 7 december 2018 – Läs mer
Blogg

Aid in shrinking democratic spaces

We are living in an era where civil liberties are increasingly under threat. How does this trend affect forms and content of Swedish international development cooperation?
Publicerat 18 oktober 2018 – Läs mer
Press

DN-debatt: Budgetstöd

DN debatt artikel av EBA-författaren Geske Dijkstra med anledning av att EBA släpper hennes rapport "Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence".
Publicerat 15 oktober 2018 – Läs mer

Missa inte EBAs senaste nyhetsbrev, september 2018

Här tipsar vi om höstens seminarier, våra senaste rapporter och om Sthlm Evaluation Week och EBAs nya podcast. Hela nyhetsbrevet kan du läsa här. Intervju ur nyhetsbrevet om vårt nya event Sthlm Evaluation Week: MED FOKUS PÅ...
Publicerat 14 september 2018 – Läs mer
Utlysningar

EBA-invitation for proposals: evaluate the NDF

EBA invites proposals for evaluate the Nordic Development Fund (NDF). Focus on institutional performances in accordance to mandate and potential future role as a joint Nordic financing instrument for development. Find more information...
Publicerat 21 augusti 2018 – Läs mer
Blogg

Working together in Syria – report release and seminar

On June 15 EBA in collaboration with the German Institute for Development Evaluation, DEval, held a seminar on "How can humanitarian and development aid work together? The case of Syria". The EBA report 2018:02 Building bridges between...
Publicerat 27 juni 2018 – Läs mer
Blogg

EBA-seminarium: “The (fluctuating) value of aid”

On May 28 the report "How predictable is Swedish aid? A study of exchange rate volatility" was launched at a seminar at Medelhavsmuseet in Stockholm. The report, which is written by Númi Östlund, shows that exchange rate volatility has...
Publicerat 5 juni 2018 – Läs mer
Blogg

Så hållbart är Sveriges bistånd

EBA släppte tidigare i år en rapport som granskat 114 utvärderingar av svenska biståndsinsatser. Rapportförfattaren Markus Burman fann att endast 20 insatser har varit hållbara över tid, men konstaterar att det samtidigt är helt normalt. Så ser det ut för många givarländer.
Publicerat 22 maj 2018 – Läs mer
Blogg

Biståndsanalys 2018

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, publicerar idag den femte upplagan av sin årliga rapport till regeringen, Biståndsanalys 2018. Det är den fösta årsrapporten för mig som ordförande. Under denna tid har det tydligt framgått...
Publicerat 16 april 2018 – Läs mer
Blogg

Vad görs var i biståndet?

Hur kan vi mäta biståndets effekter? Kan vi hitta nya tillvägagångssätt för att tydliggöra om biståndet når de fattigaste och mest förtryckta? Vid lanseringen av den nya EBA-rapporten Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to...
Publicerat 15 december 2017 – Läs mer
Blogg

Resiliens – jämvikt eller rättvisa?

Hela denna bloggpost är en debattartikel ursprungligen publicerad i Mänsklig Säkerhet. Begreppet resiliens har under senare år blivit en del av den internationella och svenska biståndsterminologin. Men hur användbart är egentligen...
Publicerat 21 november 2017 – Läs mer
Blogg

Effektivt bistånd mot korruption?

Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Det har dock visat sig vara svårt att åstadkomma förbättringar med hjälp av biståndsinterventioner, trots en omfattande aktivitet på området (se till exempel EBA-rapport 2015:07...
Publicerat 21 november 2017 – Läs mer
Blogg

Research cooperation in a new era

We need to talk more about research. About its intrinsic value, and its importance for development at large. Sometimes viewed as a costly subsidy of elites in poorer countries, aid to research has not always been a priority among donors....
Publicerat 21 september 2017 – Läs mer
Blogg

DDB Fred

Med EBAs DDB-serie ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska biståndet. Med detta för vi in kunskap om såväl ny forskning som nya forskare till...
Publicerat 19 september 2017 – Läs mer
Blogg

Praktikplats hos EBA vårterminen 2018

Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik? Då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys. Du...
Publicerat 13 september 2017 – Läs mer
Blogg

Från ord till handling i lokalt fredbyggande

Den 27 april lanserade Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rapporten – Local Peacebuilding: challenges and opportunities vid ett seminarium på Medelhavsmuséet. Författare är Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson och Martin...
Publicerat 15 maj 2017 – Läs mer
Blogg

Följ EBAs följeforskare!

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning (”on-going evaluation”) på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Följeforskarna undersöker...
Publicerat 19 april 2017 – Läs mer

Nyhetsbrev 1 2017

I EBAs nyhetsbrev presenterar vi Biståndsanalys 2017, vår årsrapport för 2016. Vi sammanfattar också vad som hänt hittills i år, informerar om våra pågående studier samt de seminarier som står för dörren. Oavsett om du...
Publicerat 7 april 2017 – Läs mer
Blogg

Enprocentmålets vara eller inte vara

Fredagen den 17 mars 2017 anordnade EBA en debatt kring enprocentmålets för- och nackdelar. Till grund för debatten låg Lars Anells EBA-rapport ”Enprocentmålet – en kritisk essä”. Förutom författaren själv deltog...
Publicerat 21 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Enprocentmålet – en kritisk essä

Idag lanserar Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, en ny rapport – Enprocentmålet – en kritisk essä. Den handlar om enprocentmålet i biståndet, som snart har femtio år bakom sig. Målet har under åren spelat en stor roll...
Publicerat 17 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Djurhälsa: en ko på isen för fattig som rik

Den 8 mars 2017 anordnade EBA ett seminarium - Animal health matters – där rapporten Animal health in development - its role for poverty reduction and human welfare lanserades. Seminariet hölls den här gången på Sida. I sin...
Publicerat 14 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Do anti-discrimination measures reduce poverty?

Discriminatory structures tend to keep people in poverty since they are not given full access to e.g. service provision or the educational system. One of the strongest messages of the Agenda 2030 framework is that no one will be left...
Publicerat 1 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Hans Rosling, 1948-2017

En kunnig och hängiven röst har tystnat. Under de tre år som Hans deltog i uppbyggnaden av EBA lärde vi känna honom som en orädd, viljestark, engagerad humanist med ett stort hjärta och förlösande skratt. Hans beskrevs ofta som...
Publicerat 8 februari 2017 – Läs mer
Blogg

ODA displaced?

On February 2, EBA launched the report “Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe ” (the report was launched during following...
Publicerat 3 februari 2017 – Läs mer
Blogg

Migration och utveckling – migration och bistånd

Målet för det svenska biståndet är att skapa förutsättningar för fattiga människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor. När individer känner sig tvingade att fly eller väljer att emigrera mer...
Publicerat 1 februari 2017 – Läs mer
Blogg

Är PGU omöjligt eller mer aktuellt än någonsin?

År 2003 beslutade riksdagen om Sveriges Politik för global utveckling (PGU). I höst kommer PGU åter vara på agendan i riksdagen och denna gång kopplat till regeringens senaste avrapportering om politikens genomförande (skr....
Publicerat 6 oktober 2016 – Läs mer
Blogg

Praktikplats hos EBA vårterminen 2017

Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys. Du...
Publicerat 22 september 2016 – Läs mer
Blogg

Ends and Means: results in development management

International development cooperation has always been concerned with results. Whether there is an increased attention to results in recent years can be questioned, for those with good memory there has been successive waves of results...
Publicerat 8 september 2016 – Läs mer
Blogg

Global Visions and Local Practices – DevRes 2016

Stockholms universitet, Sida och Vetenskapsrådet ordnade konferensen ”Global visions and local practices – Development research in a Post 2015 World” den 22- 24 augusti 2016 på Stockholms universitet. Konferensen samlade forskare...
Publicerat 26 augusti 2016 – Läs mer
Blogg

Sveriges arbete med de globala målen – vems ansvar?

Den 20 juni 2016 bjöd EBA in till seminariet Sveriges arbete med de globala målen - vems ansvar? på Rosenbad. Magdalena Bexell och Kristina Jönsson från Lunds universitet presenterade sin EBA rapport Swedish Responsibility and the...
Publicerat 19 augusti 2016 – Läs mer
Blogg

Aid and the private sector, JDI ≠ PPP ≠ PSD

The importance of the private sector for economic development is undisputable. Private actors - whether we talk about firms or other organisations - are an essential part of the web that forms a well-functioning society. In the process of...
Publicerat 16 december 2015 – Läs mer
Blogg

Three interesting seminars in Stockholm and Gothenburg

In the last few months I have as a new vice chairperson of EBA had the privilege of participating in three EBA seminars of which I have moderated two; one in Stockholm and one in Gothenburg. The attendance has more than met expectations...
Publicerat 9 november 2015 – Läs mer
Blogg

Support to PFM-reforms abroad starts at home

Most would agree that prudent and effective Public Finance Management (PFM) is essential in low- and middle income countries. Well-functioning institutions are key to economic growth and development and are a necessary (albeit not...
Publicerat 9 oktober 2015 – Läs mer
Blogg

Concentration difficulties? It´s politics, stupid!

Sweden has repeatedly been criticized for spreading its bilateral Official Development Assistance (ODA) thinly. For example, the OECD’s recent peer review of Sweden’s development assistance  concluded that “In the absence of clear...
Publicerat 3 september 2015 – Läs mer
Blogg

Utvärdering av svenskt bistånd – ju mer desto bättre?

EBA har nyligen publicerat en kartläggning av hur svenskt bistånd utvärderas (EBA 2015:02). En slutsats av EBA-rapporten är kort och gott att det genomförs väldigt många utvärderingar av svenskt bistånd. Frågan är om det är bra...
Publicerat 22 juni 2015 – Läs mer
Blogg

Ny informationsplattform om biståndet

I dagarna lanserade Utrikesdepartementet en ny informationsplattform om biståndet. Plattformen ”Utforska det svenska biståndet” beskriver det svenska biståndet, hur pengar fördelas och vilka prioriteringar som görs. På sajten...
Publicerat 8 maj 2015 – Läs mer
Blogg

Ny länk mellan forskning och biståndspolicy

EBA har startat en ny skriftserie. För att koppla aktuell forskning och policy lägger EBA ut uppdrag på nydisputerade forskare att sammanfatta sina avhandlingar och diskutera vad deras slutsatser betyder för svenskt bistånd. Den nya...
Publicerat 21 januari 2015 – Läs mer
Blogg

Oberoende och kvalitet i utvärderingsverksamhet

Evalnet är ett nätverk för utvärderingsorganisationer i länder som är medlemmar i OECDs Development Assistance Committee (DAC). EBA har varit medlem i nätverket sedan vi bildades och jag var i förra veckan med på mitt tredje...
Publicerat 26 november 2014 – Läs mer
Blogg

Inequalities challenge health progress

What would it take to reach a ”grand convergence” in global health by 2035? What actions are necessary in order to reduce mortality in low- and lower middle-income countries to the levels of the healthiest middle income countries of...
Publicerat 13 november 2014 – Läs mer
Blogg

The Grand Convergence in health and the role of Swedish aid

This week, the Expert Group for aid studies publishes a report on the future role of Swedish health aid. The report summarizes main finding from recent international work and elaborates on the implications for countries currently receiving...
Publicerat 4 november 2014 – Läs mer
Blogg

Hur skapar man en resultatkultur i biståndet?

Sedan början av 2000-talet har biståndet sett ökade krav på effektivitet och resultat. I och med de ökade kraven har resultatstyrning hamnat högt på agendan inom många biståndsorganisationer. EBA deltog den 2 oktober på en...
Publicerat 21 oktober 2014 – Läs mer
Blogg

Politiska partier + bistånd = demokratisk utveckling?

Expertgruppen för biståndsanalys har ett brett uppdrag som ger oss möjlighet att belysa en rad olika frågeställningar med koppling till svenskt internationellt utvecklingssamarbete. När jag tillfrågades om att anta rollen som vice...
Publicerat 23 september 2014 – Läs mer
Blogg

Sveriges bistånd och fattigdomsfrågan

Måndag morgon, 1:a september. Höst-terminen drar igång till klassisk inramning: sval, krispigt klar luft och sol från klarblå himmel. I regeringskvarteret Rosenbad full aktivitet. EBA ordnar seminarium om svenskt bistånd. Att...
Publicerat 8 september 2014 – Läs mer
Blogg

Välkommen till en ny kommitté

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) bildades på uppdrag av regeringen 2013. Direktiven kungjorde att vi skulle kontinuerligt ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och...
Publicerat 19 juni 2014 – Läs mer
Blogg

EBA och det ”dubbla oberoendet”

Hur arbetar egentligen EBA i sin dagliga verksamhet? Jo, vi tar reda på lämpliga frågeställningar att studera, och beslutar sedan att lägga ut uppdrag att skriva studier om vissa av dessa frågor. Vissa av idéerna kommer från...
Publicerat 19 juni 2014 – Läs mer