Vad är jämställdhetsbudgetering?

Diskussionerna om jämställdhetsbudgetering har emellanåt varit häftiga. EBA lät ta fram en underlagsrapport som kartlägger hur detta verktyg används inom biståndet. Vi har också gjort en kort film där rapportförfattaren Anna Schnell på några minuter berättar vad jämställdhetsbudgetering går ut på, hur vanligt det är, och vilka som tillämpar det.