STÄNGD Inbjudan att lämna förslag: Sidas förvaltningsanslag– kartläggning, analys och vägen framåt

EBA har beslutat att efterfråga en studie om huruvida balansen och gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag kan betraktas som ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet. Sista dag att inkomma med förslag är söndag den 2/12.

Här hittar ni hela inbjudan: EBA_Sidas_sakforvaltning_inbjudan