”En utvärdering är en gemensam tankeprocess”

Välkommen Joakim Molander, ny ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys!

Vad har du för erfarenhet av bistånd?
Jag har jobbat med biståndsfrågor de senaste 17 åren, bland annat som utvärderingschef på Sida, demokratihandläggare vid svenska ambassaden i Bosnien och Hercegovina och som biståndsråd i Rwanda och Burundi. Just nu är jag chef för verksamhetsplanering och resultatstyrning på demokrati-institutet International IDEA, som sammanställer kunskap om demokratiutveckling och genomför biståndsprojekt i hela världen.

Vad vill du bidra med i Expertgruppens arbete?
Gärna till den komplexa frågan om hur man analyserar orsakssamband mellan biståndsinsatser och utvecklingsresultat. Jag kan också tillföra tankar om hur man kan göra forskning och utvärdering mer användningsbar i biståndspraktiken. Bland annat tycker jag att det är jätteviktigt att involvera dem som ska använda sig av ny kunskap i analysprocesserna: En utvärdering är i första hand en gemensam tankeprocess – inte en rapport.

Vilken är den viktigaste trenden inom utvecklingssamarbeten globalt?
Det finns två stora trender. Den ena är att biståndet får mindre fattigdomsfokus och i allt högre utsträckning används för att hantera och förebygga konflikter och migration. Den andra är att biståndet bilateraliseras, vilket betyder att givarländerna blir allt mer måna om att kunna påvisa för sina skattebetalare att just deras pengar leder till utvecklingsresultat. Det är viktigt för biståndets legitimitet i givarländerna, men gör det tyvärr svårare att koordinera de globala biståndsflödena på ett effektivt sätt.

Vem är du på fritiden?
Jag är en hängiven golfspelare! Mellan golfrundorna läser jag gärna både facklitteratur och romaner, eller ser på film. Och så är jag engagerad som styrelseordförande i FUF (Föreningen för utvecklingsfrågor).