Handel som drivkraft för utveckling

Välkommen till ett seminarium på temat handel och utveckling. Handel är en viktig del i att skapa möjligheter till hållbar och långsiktig utveckling. I regeringens reformagenda för biståndet knyts bistånd och handel tydligt samman. Att stimulera ekonomisk tillväxt och handel är en central utgångspunkt för regeringens arbete mot fattigdom i världen.

Anmäl dig till seminariet och kom och lyssna till den allra senaste svenska forskningen om dessa frågor!