Ny rapport: Lärdomar från Sveriges engagemang i EU:s landprogram

En ny EBA-studie, A Team Player and Free Agent: Sweden’s Engagement with EU Country and Joint Programming, analyserar Sveriges engagemang i EU:s landprogram och gemensamma programplanering mot bakgrund av ökade insatser för att prioritera samarbete; mellan EU och medlemsstaterna.

Studien utforskar relationen mellan Sverige och EU i utvecklingssamarbetet. Den fokuserar på programmering på partnerlandsnivå, där en majoritet av utvecklingssamarbetet planeras och genomförs. Landnivån är därför en nyckelarena för samordning, samverkan och samarbete mellan EU och medlemsländerna. I studien görs en analys av Sveriges engagemang i EU:s landprogram och gemensamma programplanering mot bakgrund av den höjda ambitionen att prioritera samarbete mellan EU och medlemsländerna.