Svenskt klimatbistånd: vad säger datan?

I en ny underlagsrapporten presenteras en analys av det svenska klimatbiståndet med hjälp av data som rapporterats till OECD och Openaid. Rapporten ger en första inblick i det svenska klimatbiståndet – inklusive finansieringskanaler, sektorer, mottagare och Sveriges olika partnerskap inom detta område. Dessutom innehåller underlagsrapporten fallstudier av svenska klimatbiståndsportföljer i Zimbabwe och Bosnien och Hercegovina, vilket hjälper oss att bättre förstå de klimatinsatser som stöds av Sverige.