Skandaler, opinion och anseende: Medialiseringen av biståndet

Allmänheten får sin bild av biståndet främst genom medierna. När rapporteringen innebär förenklingar, sensationella vinklar eller ett narrativ om hur biståndet förfuskas påverkar det dem som fattar beslut om svenskt utvecklingssamarbete.

I vilken mån förhåller de sig till risken att förlora sitt anseende? Undviker man projekt som är obekväma eller svåra att kommunicera till en bredare allmänhet? Väljer man i stället det som tycks mer gångbart?

I en studie av hur biståndet har skildrats i medierna under 2007 – 2016 visar forskarna Maria Grafström och Karolina Windell hur verksamheten blivit allt mer medialiserad. Intervjuer med berörda befattningshavare visar att medielogiken, inte minst rädslan för drev, har inkorporerats i organisationernas sätt att arbeta.

Program

8.00 Fralla och kaffe

8.30 Inledning, Gun-Britt Andersson

8.35 Presentation av rapporten Skandaler, opinion och anseende, Maria Grafström och Karolina Windell

9.05 Panelsamtal med Hanne Kjöller, David Wiking, Nils Resare

9.35 Frågor från publiken

10:00 Slut

Medverkande:

Maria Grafström, docent verksam vid SCORE

Karolina Windell, docent, tidigare verksam vid SCORE

Gun-Britt Andersson, tidigare bl a vice ordf EBA och fd statssekreterare

Hanne Kjöller, fristående krönikör och författare

David Wiking, avdelningschef, verksamhetsstöd, Sida

Nils Resare, grävande reporter inriktad mot bistånd